לקסיקון - פלשינג

ראה פלשונג.

שיבוש של המילה שמקורה בגרמנית.

חיפוי פח על חיבורים למניעת כניסת מים בנקודת התפר.

תגובות