לקסיקון - סיל

window sill / cill (אנגלית)

אדן החלון החיצוני.

תגובות