לקסיקון - פוגה

fuge (גרמנית)

ברבים - פוגות.
מישק, תפר, מקום החיבור בין אריחים או לוחות.


וזה שהיה בקורס טיס... מה זה?

תגובות