לקסיקון - רג'י

regie (צרפתית)

בסיס זמן לחישוב עלות עבודה.

תגובות