לקסיקון - רובה

חומר למילוי מישקים בין אריחים.
ואפרת אומרת:
שמתי קרמיקות צהוב אפרוח מאממות אבל הרובה שעשו לי השחירה וזה זוועה שחבל.

תגובות