לקסיקון - הבי דיוטי

heavy duty (אנגלית)

שימוש אינטנסיבי.

מוצרים המכונים מוצרי "heavy duty" הם מוצרים בהם יעשה שימוש מרובה ולא עדין.

תגובות