לקסיקון - כיס

שיטת הזזה לחלון תריס ולרשת לתוך הקיר בכנף בודדת או בדו כנפי

תגובות