לקסיקון - שליכטה

השיכבה האחרונה של הטיח לפני הצבע.

תגובות