לקסיקון - צפיפות קרקע

"צפיפות קרקע" - זהו משקל מרחבי של קרקע (משקל הקרקע ליחידת נפח).
צפיפות החומר היבש בקרקע ללא הרטיבות.
לקרקע צפופה חוזק גבוה, הבלאי שלה נמוך,שקיעת הקרקע נמוכה ובעלת כושר לשאת עומסים גדולים.

תגובות