לקסיקון - טיט

חומר בניה תערובת ביחסים שונים של מלט, חול, מים ותוספים.

תגובות