לקסיקון - פלשונג

Flaschung (גרמנית)

חיפוי פח על חיבורים למניעת כניסת מים בנקודת התפר.

תגובות