לקסיקון - קיר מילואה

קיר התחום במסגרת קורות ועמודי השלד ונושא רק את משקלו העצמי. מאחר וקיר כזה אינו נושא את התקרה שמעליו ניתן לפרק אותו בקלות.

תגובות