לקסיקון - ספנדרל

Spandrel (אנגלית)

השטח שבין הקשת והמלבן החוסם.

תגובות