לקסיקון - אגדים

ביחיד: אגד.

מוטות עץ או פרופילי פלדה המהווים את קונסטרוקצית הגג. על האגדים מורכבים המרישים ועליהם הרעפים.

תגובות