לקסיקון - קליפ און

Clip on (אנגלית)

מתחבר כתפס (ניתן לפרוק בקלות יחסית).

תגובות