לקסיקון - פורמיקה

Formica

לוח דפוף, לוח ציפוי הבנוי מגב קשיח ועליו נייר וציפוי הגנה.

תגובות