לקסיקון - בילט אין

Built in (אנגלית)

מובנה, משולב באלמנט אחר.

תגובות