לקסיקון - קוקיה

בליטה בגג רעפים החורגת ממישור הגג ומאפשרת חלון אנכי.ואפרת אומרת:
למה לנו? במקום לבקש אישורים וארנונה וכל הבודזראס נכנסנו מתחת לגג ופתחנו שמונה קוקיות. אז זה נמוך, אז מה? זה רק לחדר של יואבי בכל מקרה.

תגובות