לקסיקון - בלוק

bloc (צרפתית)

גוש, חטיבה, אלמנט מבני בצורת תיבה.

תגובות