לקסיקון - רולר

roller (אנגלית)

וילון נגלל. גלילה , וילון גלילה

תגובות