לקסיקון - חלון פיווט אופקי

גם - חלון מסתובב אופקי.

חלון בו הפתיחה היא על ציר אופקי במרכזו.

תגובות