לקסיקון - רצפה תלויה

רצפה תלויה מבצעים אותה על קרקע עובדת. מחוברת ליסודות הבנין ומוסיפה לעומס ששלד הבנין נושא מהמשקל העצמי של האלמנטים המחוברים אליו.כדי לבנות רצפה כזו יש לבנות מערכת טפסנות מלוחות עץ לפחות חצי מטר מגובה הקרקע, עליה יוצקים את הרצפה ואח"כ צריך לפרק את לוחות העץ.

תגובות