לקסיקון - רום

גובה המדרגה הנמדד ממשטח המדרגה אל זו שמעליה.

נהוג בין 14 ל 19 ס"מ על פי הנוסחה המקשרת בין השלח והרום.

תגובות