לקסיקון - גריל

grill (צרפתית)

שבכה, משטח מחורר.

תגובות