לקסיקון - מנעול ייל

Yale - שם מסחרי של חברה שהפך לכינוי לסוג מוצר.

מנעול גלילי.

אתר החברה:
www.yalelock.com/

תגובות