לקסיקון - בט-קל

בטון קל

בטון ובו אגרגטים קלי משקל. מיועד לבידוד או לשימוש כבטון שיפועים. אינו קונסטרוקטיבי.

תגובות