לקסיקון - מוטרה

mutter (גרמנית)

אום (לבורג).

תגובות