לקסיקון - פלאטה

platte (גרמנית)

טבלה, לוח, אלמנט שטוח גדול מאריח.

תגובות