תקנות התכנון והבניה (היתר לעבודה מצומצמת) -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (0)  
תקנות התכנון והבניה (היתר לעבודה מצומצמת), התשס"ג - 2003

בתוקף סמכותי לפי סעיף 265 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965, ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, אני מתקין תקנות אלה:

עדכון אחרון: 2007-05-24 10:55:41

תגובות

הוסף תגובה