לקסיקון - קפילרי

מונח המתיחס לנטיה של מים לעלות דרך קיר (וכמעט כל חומר) שסופג אותם כלפי מעלה.

במקרים ולא מבוצע איטום כנדרש, נוכל לראות סימני רטיבות על הקיר עד גובה של כ 70 ס"מ מפני הקרקע.

תגובות