לקסיקון - סילו

silo (אנגלית)

אמבר, ממגורה, מבנה לאכסנת תבואה.

בהשאלה - מיכל אנכי המאכסן חומר מסוים. למשל סילו של טיח להתזה.

תגובות