לקסיקון - מזקף ראש

גם - גובה ראש

המרחק האנכי בין מישור שלח מדרגה או מישור משטח מרוצף ובין החלק הנמוך ביותר של חלק הבנין הנמצא מעליו.

תגובות