לקסיקון - טריבונה

tribune (צרפתית)
Tribuehne (גרמנית)

יציע באיצטדיון, דוכן לויכוחים.

ואז קם ראש הקנוניה והתחיל לחצצרץ...

תגובות