לקסיקון - בריקדה

barricade (צרפתית)

מתרס, מחסום בדרך.

תגובות