לקסיקון - קלין

(גרמנית)

יתד, טריז.

משמש לרוב לפילוס של אלמנט על ידי תחיבת טריז, או כפיס, הלוחץ את האלמנט מול אלמנט אחר.

תגובות