לקסיקון - גן אנגלי

גן נופי לא גיאומטרי.

להשלמה - תמונה

תגובות