לקסיקון - לנדמרק

landmark (אנגלית)

נקודת ציון בולטת בנוף העיר.

תגובות