לקסיקון - דיבל

Duebel (גרמנית)
בית בורג המוכנס לתוך משטח בלחץ. לתוכו מוברג הבורג.

תגובות