לקסיקון - נירוסטה

(גרמנית)

פלדת אל חלד. פלדה בלתי מחלידה

תגובות