לקסיקון - שכב"ל

ראשי תיבות - שכבת בלימה (במקלטים).

תגובות