לקסיקון - פיבוט

pivot (אנגלית)

גם - קיפ.

חלון פתיחה על צירים מרכזיים.

להשלמה - תמונה

תגובות