לקסיקון - פריימר

מקשר. חומר המשמש ליצירת מצע על חומר אחד, כדי לישם עליו חומר אחר.

למה על הצבע מתקלף? כי הקבלן טנדר שלך לא שם פריימר לפני הצבע

תגובות