לקסיקון - חלון קבוע

חלון שאינו ניתן לפתיחה.

תגובות