לקסיקון - חלון ציר צד

חלון בו הפתיחה היא על ידי ציר המותקן בצד הפתח.

תגובות