לקסיקון - סוקל

גם - צוקל, Sockel (גרמנית)

מסד, בסיס

תגובות