לקסיקון - נוטפדר

nut feder (גרמנית)

לוח עץ בעל מגרעת למחבר עץ.

תגובות