לקסיקון - שלייפלאק

Schleiflack (גרמנית)

יציקת צבע דו רכיבי פוליאוריתני.

תגובות