לקסיקון - לינטל

קורה יצוקה מעל לפתח המשמשת להחזקת משקל הקיר.

דוגמה:
www.saf.co.il/noa/det_183

תגובות