לקסיקון - גשר קור

מונח מתחום הבידוד התרמי המתייחס לחומר המעביר חום וקור לתוך הבית.

דוגמאות - עמוד בטון בקיר שאינו מבודד, חלון בזיגוג רגיל (לא בידודית).

תגובות