לקסיקון - HPL

High Pressure Laminates

לוח קונסטרוקטיבי מלא והומוגני, המורכב מתערובות שרפים ומסיבי צלולוזה. הסיבים מפוזרים בלוח בצורה אחידה לכל רוחב החתך.
ראה גם טרספה

תגובות